Çarşamba- Baras kün, 19 June 2019, 10.40.02
Anasayfa Profil Çıkış RSS
Hoşgeldiniz, Konuk
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum Kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Genel Bölüm » Algışla-Алгышла » Başha algışla. (Башха алгышла.)
Başha algışla.
AssıDate: Cumartesi- Şabat kün, 07 February 2015, 20.30.56 | Message # 1
Private
Group: Administrators
Messages: 14
Awards: 0
Reputation: 0
Status: Offline
!

Biçennge çıkganda algış

Çalkıçıla işleuçüle bolsunla,
Künleribiz cauumsuzla bolsunla.
Ögüzleribiz beşli bolsunla,
Biçenlikleribiz taşsız bolsunla.
İşlegen kollaga küç kelsin,
Allah bizge ong bersin!

* * *

Algış ayak - tolu ayak,
Algışlada bolayık,
Algış ketmesin,
Kargış cetmesin,
Süymegenleribiz kibik Allah etmesin,
Oy, bu boza toyum bozadı,
Aç karnına cazadı,
Kurugan çöpnü başıdı,
Nasıblını aşıdı,
Munu etgenni on barmagından bal tamsın,
Çırdısından cautamsın,
Anı süymegennieki kezünden kan tamsın,
Anı süymegennida,
Kamçi ururgabilegi bolmasın,
Allahdan tilegi bolmasın,
Atha minerge butubolmasın,
Anı süymegencardan ketsinde, suuga tüşsün,
Andan çıksındakurusun,
Tıgırıkla sayınulusun!

* * *

Üyde kuuanç bolsa etilgen algış

Cokdan bar etgen Allah,
Bardanda cok etgen Allah,
Har zatha küçü cetgen Allah,
Carathan canına ırıshı bergen Allah,
Ol buyürgan kuuançnı eterle,
Bu üynü kelüne ceterle,
Kartda caşda kelgenbiz,
Kelirgeda kereklibiz,
Kuuançıbız kündeda bılay bolsun,
Bu kuuançha kelgen nasıbdan tolsun,

* * *

Nasıb halkdan ketmesin,
Kıyınlık anga cetmesin,
Kelgenleni caşauları mamır bolsun,
Acalları sabır bolsun,
Carısınla cürekle,
Kabıl bolsunla aşhı tilekle.
Tüz innet caşasın,
Zarnı küe aşasın,
Aşhıladan ülgü alayık,
Amanladan keng kalayık!!!

* * *

Duniyabız mamır bolsun,
Irıshıbız kalın bolsun,
Süygenleribiz süerça.
Süymegenleribiz küerça,
Tobukların tüerça,
Ayakları abınırça,
Tamakları karılırça,
Cürekleri carılırça,
Aşhılarıbız akıl, iş üretsinle,
Caşla kızlada anı etsinle,
Urunub caşayık,
Halal kıyın aşayık,
Bir-birge boluşayık,
Allah süygenleden bolayık!!!

* * *

Bayla kibikda bay boluguz,
Kengle kibikda keng boluguz,
Allahnı süygen kullarına teng boluguz,
Atlanganda alga boluguz,
Uzalganda malga boluguz,
Abınganngada tayak boluguz,
Tıngılagaz a, bir sabır etigiz,
Allah acalıgıznı sabır etsin,
Aşhı tileknida kabıl etsin,
Sauluk sanıgızga bolsun,
Bereketni cürütgen haraketigizge bla, malıgızgabolsun,
İçgen suuguz şerbet bolsun,
Cathan cerigiz mamuk bolsun,
Kaçhan kutulmasın,
Kuugan cetmesin,
Açıuulanıb aythan zamanda kibikda Allah etmesin,
Baylık ketmesin,
Carlılık cetmesin,
Cangılmazlık akıl,
Tauusulmazlık ırıshı Allah bersin!!!

* * *

Ey keleyik, keleyikda,
Kuuanç-külkü kereyik,
Halal kellü biyçege,
Salam-kelam bereyik,
Kuuanç-külkü kereyikda,
Toyda oünda tepseyik,
Tukum-cuuknu esgerib,
Tolu arbaznı kereyik,
Mal-mülkügüz keb bolsun,
Ala keb bolsunla,
Cangı telüandanda keb bolsun,
Irbınlada solusunla,
Şo, üybiyçe,
Ullu ömürnü caşasın,
Irahatlık duniyada,
Sau ming konak sanasın,
Biyçeni
Kol ızı bereketli bolsun,
Ayak ızı cengil bolsun,
Kangası aşdan,
Cıkkırları bozadan tolsun,
Anı süymegen bu duniyadan tüb bolsun,
Ey, boza ayak asuuydu,
«Nasıblını aşıma»-deb,
Biz munu içeyik,
Aşhı tereb içeyik,
Konak bayga cürekden,
Ullu ırısh ıtileyik!!!

* * *

Eki şoh atlanganda aytılgan algış
Turçu alan, turayıkda,
Elge curtha karayık,
Elge curtha karayıkda,
Negerleni sanayık,
Negerleni sanayıkda,
İgilerin alayık,
Atlı bolub atlanayık,
Suu boynunda kantarılıb,
Onou-kengeş bolayık,
Ey, alçı kolga sırı ayaknı,
Bal betli tolu ayaknı,
Bereketli kertme ayaknı,
Anı ızından toklu ayaknı,
Colubuz mamuk bolsun,
Atlanayık
Cüregibiz carık bolsun,
Saplanayık,
Colubuzda aşhı ırıshı tabayık,
Turçu alan, endi kerti turayık,
Ata, anadan ırazılık alayık,
Tau artından kün çıkgınçı,
Col köl alıb koyayık,
İgi tenglege ogurlu kün,
Col kel alıuuçu bolayık!!!

* * *

- Halal bolsun!
- Az aşadıng, köb caşa!

* * *

- Irıshıgıznı sau aşagız!
- Allah ırıshı bersin barıbızga da.

* * *

- Mülkügüznü kuuanç bla aşagız!
- Halal bolsun, Allahutagala kuuançdan ayırmasın!

* * *

- Bay, bereketli boluguz!
- Halal bolsun, bereketli bol!

* * *

- Aşagız, sizge halaldı. (Aşay turgan adamlanı üsüne kelgen adam, aşarga unamasa, alay aytadı.)

* * *

- Aşagız, anagıznı ak sütünden halaldı.(Tamada, kalganladan alga aşab boşaganı sebebli, alay aytadı.)
- Aşamazdan tana baş aşadım.(Açfak bolub kelgen konak, köbürek aşasa, keçginlik tilegen halda aytadı.)
- Suuuk san sındırmaz, İssi can kaldırmaz.(Konaknı allına, üyde hazır issi aş bolmay, suuuk aş salsala aytadıla.)

* * *

Bargan ızıng mamır bolsun,
Acalıng sabır bolsun,
Colung - mamukdan,
Caşauung - zauukdan!!!

* * *

Ata-babalarıbız ullu sıylada toguz algış etgendile, gitçe sıylada - beş ne jeti, konak az bolsa.

Boza (sıra) ayaklanı atları:

Birinçisi - "Tolu ayak".

Ekinçisi - "Konak ayak" (algışnı tamata konak aytadı).

Üçünçüsü - "Ulan (nöger) ayak" (toy-tepseunü allında).

Törtünçüsü - "Jora Ayak".

Beşinçisi - "Altın ayak" (ol algış söznü tamata sı-yın-namısın kötüreme degen adamına neda bir sıylı ko-nakga beredi).

Altınçısı - "Erlik ayak" (andan sora jır ayta edile).

Jetinçisi - "Bereket ayak".

Segizinçi - "Esen ayak" (tamata konak aytadı).

Toguzunçu - "Atlanngan ayak".

Tübüne deri jalan da atlanngan ayaknı içe edile; kalganlanı ua - ortasına deri.

Şapa, karap, ayaklanı toltura-toltura tururga kerek edi. Biyleni sıylarında algış ayaklanı sanı oneki bolgandı. Ol üçartık ayaklanı atların bilmeybiz. Anga basiyat sıylau deydile).Atlanngan ayakga algış üynü iesi etedi. (Üyde neda arbazda.)

Özden adetden

* * *

Sau kiy, sau jırt! (Jangı kiyimge.)
Sau jürüt, sau tut! Hayırın kör! (Hauh algan zatnı kaytara turup.)
Izı kalın bolsun! (Jetişim bolsa.)

* * *

Amin, Amin aytayık,
İgilikle çakırayık!
Allahdn nasıb tilesek,
Anı tabıb kuanayık!

* * *

Biçen taşıb mal bakganda
Cer kıdırıb curt salganda
Tau başında marauçuda
Tau artında Ebzeda
Tau allında milletleda
Bizni ellege konak bolub
Keng kangala aşdan tolub
El bla bir algış anda bolub
Gitçe ulluda anga tıngılab
Aytılgan seznü angılab
Bereketli kuuatlı
Mamırlı em osiyatlı
Curt bolsun bılayı!!!

* * *

Ey tıngılarık tıngılasın
Tıngılamagannı karnı kımıldasın
Ey tolu ayak, tolu ayak!
Tegereginden karayık
Tilibiz bla calayık
Atlanganda alga bolayık
Tebingende malga bolayık
Karangıda çırak bolayık
Abınganda tayak bolayık
Bir Allahha iynak bolayık
Beri ne üçün cıyılgan esekda
Ogurlulugun Allah bersin
Tertden beşden aua kelsin
Eki cuuk bir-birlerine tatlı bolub
Ming cıllanı şohlukda caşasınla!
Ekeu erge tursada
Terteu kengeş kursada
Bir-birge ayta tururça
Algışlaga bururça alay caşasınla
Malkardan erge kirgenda
Andan engişge çıkganda
Atına cer salganda
Koluna kamçi alganda
Çepgen sogub ton biçgenda
Urçuk iyirib, cün çakganda
Gırmık etib, geben salganda!!!


http://karachai.ucoz.ru/
 
Forum » Genel Bölüm » Algışla-Алгышла » Başha algışla. (Башха алгышла.)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: