Çarşamba- Baras kün, 19 June 2019, 11.07.32
Anasayfa Profil Çıkış RSS
Hoşgeldiniz, Konuk
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum Kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Genel Bölüm » Algışla-Алгышла » Karaçay halk algış cırla. (Карачай халк алгыш джырла.)
Karaçay halk algış cırla.
AssıDate: Cumartesi- Şabat kün, 07 February 2015, 20.32.52 | Message # 1
Private
Group: Administrators
Messages: 14
Awards: 0
Reputation: 0
Status: Offline
!!!!

Karaçay halk algış cırla.

Algış
Bir seyird bu ömür, bu comaklı ömür!
Caşaunu atlamın karau sokur körür.
Alay a cürekden col kıyınd cürekge,
Cer uşayd kükürtge, cut adam — sernekge.
Cokdu cerde tınçlık, adamla aşıgış
Kayrı baradıla, bolmagança tanış?

Aşarıkdan tolu tepsini canına
Olturgan adamla çırt aç bolmasınla!
Söz nöger tabılmay, har kim da başına
Kalıb, ol açlıknı çırt sınamasınla!
Cerni sabiyleri, duniya mal amaltın
Tas etmegiz Cerden adamlıknı şartın!

Cerni ulanları, ullu köllü bolsak,
Caşaunu çeginde süelmesek biz sak,
Korkuulud bu ömür, açılsa kazauat,
Cer bolur kül-kömür, tas bolur adam at!
Dayımlı caşarga adamda amal bard, —
Sakla rahatlıknı gitçe, ullu em kart!
(Albert Uzdenov)

* * *

Kelinni cırı
Kelinni alıb kelebiz, col berigiz!
Çing ariuun saylaganbız, ma körügüz!
Kelin keled, eşikleni keng açıgız,
Koy soüguz, konaklaga toy etigiz!

Kelgen kelin süe, kelsin, oy-orayda!
Etgen işin bile, kelsin, oy-orayda!
İgilikni beri etsin,oy-orayda!
Amanlıknı keri etsin, oy-orayda!

Carıb kelsin culduzça!
Cıltırasın kunduzça!
Taza bolsun anı üyü,
Anı üsü, üyürü!

Süyüm bersin közleri!
"İynan" bolsun sözleri!
Işara, küle kelsin!
İşin da bile, kelsin!

Alıb kelebiz sizge kögürçünçüknü,
On barmagından bal tamgan
kelinçikni.
Nasıbha eşik açıgız, col koüguz!
Ogurlu konde etilsin bu toüguz!

Kelgen kelin kutlu bolsun, oy-orayda!
Har kim mnı ariu körsün, oy-orayda!
Absınlaga ülgü bolsun, oy-orayda!
Açhıç bolsun ol caşauga!

Caşau bolsun birlikde,
Bir birni süymeklikde!
Carısınla cürekle!
Tüz bolsunla innetle!

Tüz innet caşasın!
Zarnı küe aşasın!
Aşhı ülgü alsınla
Amandan keng kalsınla!

Ogurlu bolsun kelinni ayak ızı!
Köb bolsunla anı tabhan caşı, kızı!
Har zamanda açık bolsun çoün başı!
Bereketli bolsun kolu, etgen aşı!

Egiz-egiz sabiy tuusun, oy-orayda!
Segiz-segiz nasıb causun,oy-orayda!
Duniyagız mamır bolsun, oy-orayda!
Algışıbız kabıl bolsun, oy-orayda!

Akılları tüz bolsun!
Ömürleri cüz bolsun!
Aşhılıkga çabsınla!
Nasıbnı köb tabsınla!

Caşau bolsun birlikde,
Bir birni süymeklikde!
Carısınla cürekle!
Tüz bolsunla innetle!

Ayakları tazalanngan bozadı.
Aşhı kişi munu içerge bazadı.
Aç karnıngı ... etgen bozadı.
Amanlıknı keri eltgen - tartadı.

Kelgen kelin kutlu bolsun, oy-orayda!
Köb can bersin, ... bolsun, oy-orayda!
Kuuançıbız ullu bolsun, oy-orayda!
Cangı üydegi tolu bolsun, oy-orayda!

Algış ayak alayık!
Carık betden karayık!
Algışçı algış etsin!
Tıngılagan, - "amin", - desin.

Algış ayak kolumda,
... allıngda.
Tamada algış etsin!
Tıngılıgın, "amin", - desin.

Caşau bolsun birlikde,
Bir birni süymeklikde!
Carısınla cürekle!
Tüz bolsunla innetle!

Tüz innet caşasın!
Zarnı küe aşasın!
Aşhı ülgü alsınla
Amandan keng kalsınla! 
(Muzıka Omara Otarova, stihi İbragima Mammeeva)

* * *

1
Teyri ongarsın,
Teyri calbarsın,
Ong aylandırsın,
Ong cürütsün,
İgilikni beri etsin,
Dmanlıknı keri etsin,
Kesibiz süygen kibik teyri etsin. 
Kelgen kelin nasıblı bolsun. 
Irızlı bolsun,
Butun burub oltursun 
Butlay urçuk toltursun.
Işara kelsin, küle kelsin,
Eter işin bile kelsin,
Kelgen cerin süe kelsin.
Em algın tarakçı tabsın,
Izı bla tayakçı tabsın. 
Tarakçısı tarak tutsun. 
Tayakçısı tayak tutsun,
İgilikni beri etsin,
Amanlıknı keri etsin.
Koynu tüklüsün bersin,
İynekni sütlüsün bersin.
İgilik ketmesin,
Kargış cetmesin.
Aman kişi aythança bolmasın, 
Etilgen algış kabıl bolsun, 
Bizni süymegenni üyü dauur bolsun. 
Süygenibiz süyünsün,
Ariu kiyinsin.
Algış kabıl bolsun,
Duniyabız mamır bolsun,
Irıshıbız ullu bolsun,
Teren bolsun, Tammiy-köl kibik, 
Kökden c augan c auum kibik, 
D j erden çıkgan kırdık kibik, 
Kelgen kelinçikni c ibi kibik, 
Kesilgen kurmanlıknı tügü kibik. 
Eşikge çıgıb, camçı urgan,
Atha minib kamçi urgan 
Balaları bolsunla.
Tok sanlı tolu ayak!
Tilibizge salayık,
İçine karayık —
Kurugan çöbnü başıdı,
Bu bozadı, bozadı,
Aşhı kişi munu içerge bazadı.
Aç karınnı tok etgen,
Amanlıknı c ok etgen,
Bek bitsinle sabanla,
Aşamasınla amanla.
Başlarına karış cetmesin, 
Tüblerinden cılan ötmesin,
Bu eki adamnı kesleri süygen kibik, 
Teyri etsin.
Etgen muratların tabsınla, 
Bir-birin caratsı nla,
Bu suu bla mürzeu 
Bir-birlerine c araş han kibik, 
Alay caraş sınla,
Algışçıla algış etsinle, 
Aminçile amin desinle.

2
Teyri ongarsın,
Teyri calbarsı n,
Ong atlandırsın,
Ong cürütsün,
İgilikni beri etsin. 
Amanlıknı keri etsin, 
Kesibiz süygen kibik 
Teyri etsin.
Kelgen kelin nasıblı bolsun, 
Irızlı bolsun,
Butun burub oltursun,
Butlay urçuk toltursun. 
Işara kelsin,
Küle kelsin,Eter işin 
Bile kelsin,
Kelgen cerin süe kelsin.
Em algın tarakçı tabsın,
Izı bla tayakçı tabsın.
Koynu tüklüsün bersin,
İynekni sütlüsün bersin,
Egüznü küçlüsün bersin,
Atnı cürügün bersin.
Algış ketmesin,
Kargış cetmesin,
Amanla aythança bolmasın,
İgile aythandan kalmasın.
Bizni süymegenni üyü dauur bolsun, 
Minngen atı c auur bolsun. 
Süygenibiz süyünsün,
Aklı-köklü kiyinsin.
Süymegenle içlerinden küysünle, 
Tobukların tüysünle.
Algış kabıl bolsun,
Duniya mamır bolsun,
Teren bolsun, Tammiy-köl kibik, 
Kökden c augan c auum kibik, 
D j erden çıkgan kırdık kibik, 
Kesilgen kurmanlıknı tügü kibik. 
Eşikge çıgıb camçı urgan,
Atha minib, kamçi urgan 
Balaları bolsunla!
Tok sanlı tolu ayak,
Kolubuzga alayık,
Tilibizge salayık,
İçine karayık.
Kurugan çöbnü başıdı,
Kart taulunu aşıdı.
Bu bozadı, bozadı,
Aşhı kişi munu içerge bazadı.
Aç karıinı tok etgen,
Amanlıknı c ok etgen,
Bek bitsinle sabanla,
Aşamasınla amanla.
Başlarına kargış cetmesin, 
Tüblerinden cılan ötmesin.
Bu eki adamnı kesleri süygei kibik 
Teyri etsin.
Etgen muratların tabsınla, 
Bir-birin caratsı nla,
Bu suu bla mürzeu
Bir-birine c araş han kibik 
Alay caraşsınla, 
Algışçıla algış etsinle, 
Aminçile amin desinle.
Amin degen tilegin tabsın, 
Amin demegen tilin kabsın.

3
Kelgenleni colları mamukdan, 
Caş auları bolsun zauukdan. 
Kuuançıbız künde da bılay bolsun, 
Bu kuuançha kelgen nasıbdan tolsun. 
Nasıb halkdan ketmesin,
Kıyınlık anga cetmesin. 
Kelgenleni caş auları mamır bolsun 
Acalları sabır bolsun.
D j aş au bolsun birlikde,
Bolayık bir-birni süymeklikde. 
Carısınla cürekle,
Tüz bolsunla innetle,
Kabıl bolsunla aşhı tilekle.
Tüz innet caş asın,
Zarnı küe aşasın.
Aşhıladan ülgü alayık,
Amanladan keng kalayık.
Stauatla mallı bolsunla,
Batmanla ballı bolsunla.
Egiz-zgiz tölü tuusun,
Segiz-segiz nasıb c ausun. 
Kozlamagan tişi kalmasın, 
Canlı kaganak almasın. 
D j auum lu bolsun cazı bı z,
Mal bolsun azıgıbız.
Semiz bolsunla malla,
Bek bitsinle sabanla,
Başlarına kol c etmezça,
Tübü bla cı lan ötmezça.
Ol nasıbnı biz tileybiz,
Algış ayak kolubuzda,
Uça sıy da allıbızda.
Cangı kelinni namısıdı,
Kelin üynü nasıbıdı.
Kelgen kelin kutlu bolsun,
Köb cönesin, c urtlu bolsun.
Kelgen kelinni ayagından,
Cılıu ursun cayagından. 
Süyüm bersin közleri,
İynak bolsun sözleri 
I şara-küle kelsin,
Eter işin bile kelsin. 
Kartha-kurtha baçhıç bolsun, 
Ol c aş auga açhıç bolsun. 
Carı k bersin c ulduzça, 
Cıltırasın kunduzça.
Bek cabışsın eri bla,
Et bolgança teri bla.
Taza bolsun turgan üyü, 
Cı ltı rab össün üyürü.
Eter işin terk toltursun, 
Absınlaga ülgü bolsun.
Har kim da anı ariu körsün. 
Teyri bersin ol nasıbnı,
Berir deb da umutubuzd.
Al tabhanı tayakçı,
Izı bla tabsın tarakçı. 
Tayakçı tayak tutsun.
Tarakçı tarak tutsun. 
Akılları tüz bolsun, 
Ömürleri c ü z bolsun.
İşge ürensin kolları,
Halk bla bolsun colları, 
Aşhıladan ülgü alsınla, 
Amanladan keng kalsınla. 
Aşhılıkga çabsınla, 
Nasıbnı köb tabsınla.
Tabıuçu bolsun egizleni, 
Caş ı ceksin ögüzleni, 
Kızı ursun kiyizleni.
Allah bersin ögüznü tarthanın, 
Atnı çabhanın,
Şkoknu athanın,
Koynu tüklüsün,
İynekni sütlüsün.
Algışçı algış etsin, 
Tıngılagan amin desin,
Sıylı allah kabıl etsin.
Bu üyden algış ketmesin, 
Kargış bu üyge cetmesin. 
Duniyabız mamır bolsun, 
Rıshıbız kalın bolsun, 
Süygenleribiz süerça, 
Süymegenleribiz küerça.
Tobukların tüerça,
Ayakları abınırça,
Cürekleri carılırça.
Cazıbız cauumlu bolsun,
Küzübüz künlü bolsun,
Kışıbız karlı bolsun,
Halkıbız mallı bolsun,
Har zatıbız barlı bolsun,
Kabırıbız nürlü bolsun, 
Kartlarıbız akıl, iş üretsinle, 
Caşla, kızla da anı etsinle.
Urunub caşayık,
Halal kıyın aşayık.
Bir-biribizge boluşayık,
Allah süygenleden bolayık.
Boza ayaknı alayık,
Carık betden karayık.
Bu suu bal çöbnü başıdı,
Taulunu carık aşıdı.
Ulludu bu ayaknı hurmeti,
Carık bolsun munu ztgenni begi.
Bu kız bla caşnı toüdu,
Cangı üydegini oünudu,
Emürleri uzak bolsun.
Bir-birlerin bek süysünle,
Halal caşauga es iysinle.
Nasıblı işge alçı bolsunla,
Kelgen cauga açı bolsunla. 
Kuuançlık üslerinde barsın,
Algış ayaknı da aksakal alsın. 
Algışçı algış etsin,
Faygambar amin desin,
Allah kabıl etsin.
Bu boza bargan cerge auruu barmasın!
 
Forum » Genel Bölüm » Algışla-Алгышла » Karaçay halk algış cırla. (Карачай халк алгыш джырла.)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: