Çarşamba- Baras kün, 19 June 2019, 10.41.36
Anasayfa Profil Çıkış RSS
Hoşgeldiniz, Konuk
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum Kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Genel Bölüm » Algışla-Алгышла » Kelin alıu - beriude algışla. (Кeлин алыу - бeриудe алгышла.)
Kelin alıu - beriude algışla.
AssıDate: Cumartesi- Şabat kün, 07 February 2015, 20.11.36 | Message # 1
Private
Group: Administrators
Messages: 14
Awards: 0
Reputation: 0
Status: Offline
)

Kayınlaga aytılgan algışla:

Kelgen kelinigiz ogurlu bolsun!
Kelgen kelinigiz ogur ayak bla kelsin!
Kelgen kelin ulanla beşigin tebiretsin!
Kelgen kelinni ayagı balda bolsun! (Kelin jaş tapsa, ayagın balga suga edile.)
Tolu üyürlü bolsun! Ulanla atası bolsun! (Jaşnı atasına, anasına aytadıla.)
Kieuügüz da ogurlu bolsun.
Jangı juuukla da ogurlu bolsun la!
Tukum-juk bolsunla! (Kelinni, kieunü juuuklarına.)
Ahşı künde kelsin!
Ahşılık bla kelsin! (Ol-bu üyge kelin kelgenin eşitgen adamla.)

* * *

Ma bu ayaknı başı kökge açık bolgan kibik,
Ma bu eki cuuknu kölü, cüregi biri birine açık bolsun.
İgiliklerin beri etsin, amanlıkladan keri etsin.
Bılanı süymegenda em miyik kayadan çömertlenib ketsin,
Bek bişsinle sabanla,
Aşamasınla amanla,
Caşamasınla kabanla,
Sabanlarıbıznı başına kargış cetmesin,
Tübün cırıb cılan ötmesin,
By eki sabiyge kargış cetmesin,
Algış üslerinden ketmesin,
Aman kişi aythança Allah etmesin.
Kelgen kelinçik ışara kelsin, küle kelsin,
Eter işin bile kelsin,
Kayın üyü süe kelsin,
Tungurub oltursun,
Butlay ariuçuk toltursun,
Kayınlarına aman bolsa ua,
Burlay cılay oltursun.
Koynu cülüsün bersin,
İynekni sütlüsün bersin,
Atnı çabhanın bersin,
Ögüznü tarthanın bersin,
İtni da kabhanın bersin.
Bılanı süymegenni iynegi tüklü bolsun,
Sabiyi bitli bolsun,
Arbazı dauur bolsun,
Üydegisi gyaur bolsun.
İynelerin kabırgaga tüyresinle,
Cıl kününe tüy birtükça üylesinle.
Kelgen kelinni cibi kibik,
Kesilgen mallanı tügü kibik,
Kökden caugan cauum kibik,
Cerden çıkgan bitim kibik,
Ma bu eki sabiyge Allahu tagalya,
Allay bir rıshı bersin,
Ya Allah, tohsan toguz atıng bla tileybiz,
Bergende da ölçelemey bersin.
Kelgen kelinçikni kolu ciger bolsun,
Auuzu homuh bolsun.
Algış ayak, boza ayak da - kurugan çöbnü başıdı,
Aşhılanı aşıdı,
Aç karınnı tok etgen,
Amanlıknı cok etgen.
By bozadı, bozadı,
Aşhı ulanla munu içerge bazadı.
Kelgen kelinçikni bir kolu bir kolundan uzun bolsun,
Bir beti bir betinden kızıl bolsun,
Toguz caşı bla bir cangız kızı bolsun.
Kelinçik, kulagınga, burnunga tiyib koy,
Kayın atanga igi bol,
Kaıyn anangı ua bişir, küydür,
Caşarık adamınga sak bol.
Kartlaga bashıç bol,
Caşlaga açhıç bol,
Har aythan sözüng akıl bolsun, ökül bolsun,
Kerek künde kayınlarınga kökürenging köpür bolsun.
Esenlik, sauluk, baylık,
Allah bermesin carlılık.

Köb bolayık karaçaylıla,
Köbnü nasıbı da köb.

Da köü kalay bolayık? - degeninde,
- Canlı kagına kalmasın,
Kozlamagan tişi kalmasın, ol zamanda köb bollukbuz - degendi...

Amin degenle tileklerin tabsınla,
Amin demegen da tilin kabsın.

* * *

Ana degen tilegin tabsın,
Ana demegen tilib kabsın,
Duniyanı başında anadan tatlı cokdu,
Bu etilgen rıshıla, ya Allah, boşnagına ketmesinle,
Bizge kelgen kızçık da ana bolsun,
Sizge kelgen da ata bolsun,
Bizge kelgen ogurlu ayak salsın,
Sizge kelgen ogurlu ayak koşsun.
Ekisi da tukumlu bolsunla.
Ya Allah, ol eki sabiy tebingende alga bolsunla,
Uranganda malga bolsunla,
Karangıda çırak bolsunla,
Abınganıbızga tıyak bolsunla.
Kuuanç aladan ketmey,
Çebçikleri kuruşmay,
Biri biri bla uruşmay,
Sütden toygan kozuçuklaça oynasınla.
Sizge kelgenni anasını belden enişgesi geten bolsun,
Atasını da belden örgesi bolsun,
Tuudukları asırı köb bolgandan,
Biri arkasına, biri etegine tagıla aylansala,
Cıltırıb tauusulmaganla bolsunla.
Al tabhanı kız bolsun,
Bir canı ayça bir canı künça cıltıragan, bir omak zat bolsun,
Ekinçisi caş bolsun da, büteu duniyaga baş bolsun,
Segizinçisi koyçu bolsun,
Toguzunçu ulanı ua kızla süygen bir omak toyçu bolsun.
Bu üyge börkü bla kelgen küou bolub kelsin,
Caulugu bla kelgen - kelin bolub kelsin,
Tayagı bla kelgen - kart bolub kelsin,
Cılauu bla kelgen - sabiy bolub kelsin.

* * *

Algış ayak kolubuzda,
Uça, sıy da allıbızda,
Cangı kelinni namısıdı,
Kelin üynü nasıbıdı.
Kelgen kelin kutlu bolsun,
Köb cönesin, curtlu bolsun.
Kelgen kelinni ayagından,
Cılıu ursun cayagından!!!

* * *

Men köb ayta bilmeyme,
Köb ahşılık Allah bersin.
Algışçıla algış etsinle,
Aminçile amin etsinle.
Algışları kabıl bolsun,
Duniyaları mamır bolsun.
Amin degen tilegin tapsın,
Amin demegen tilin kapsın,
Nart algış üyde kalsın!!!

* * *

Bu üyden algış ketmesin,
Kargış bu üyge cetmesin.
Duniyabız mamır bolsun,
Irıshıbız kalın bolsun.
Urunub caşayık,
Halal kıyın aşayık!!!

* * *

Tıngılagız-tıngılagız-tıngılagız, auruusuz boluguz,
Tıngılamaganla bauursuz boluguz,
Kuuançda boza ayaknı kolga alayık,
Kırallıknı tüz colunda barayık,
Palahdan kurlay kalayık,
Algış beri bolsun,
Kargış keri bolsun,
Anı süymegen teli bolsun,
Agaçda aylangan berü bolsun,
Otcagasına ölü bolsun,
Bu kuuançda kuuanganla keb bolsunla,
Bu kuuançnı süymegenle ortabızdan tüb bolsunla,
Bu kuuançnı süymegenlege aythan sezleribiz ok bolsunla,
Altın bolsun teregiz,
Kümüş bolsun keregigiz,
Kiseu bolsun kelegigiz,
Ariu bolsun süygenigiz,
İymanlı bolsun ölgenigiz,
Bu kuuanç keb cıllanı barsın,
Irıshı, nasıb üyügüzde tolub kalsın,
Aman adam mından çıkmay ölüb kalsın,
Irıshıgız, nasıbıgız keb bolsun,
Bolgandada, alay bolsun:
Kekden caugan cauum kibik,
Cerden çıkgan kırdık kibik.
Agaçlada çırpı kibik.
Sabanlada kılkı kibik,
Sürüude cılkı kibik,
Irıshını, nasıbnı bergende alay bersin:
Katın berse - ariuun bersin,
Koy berse - tüklüsün bersin,
İynek berse - sütlüsün bersin,
Ögüz berse - tarthanın bersin.
At bergende - çabhanın bersin,
Sıncırıbız kuruşmasın, üydegibiz uruşmasın,
Arbazıbız tertgül bolsun.
Kelinibiz ötgür bolsun,
Çerenibiz öre bolsun,
Kelinibiz tenglerine töre bolsun,
Arbazıbız taşlı bolsun,
Kelinibiz caşlı bolsun,
Atlanganganda atha bolub,
Tebingengende malga bolub.
Abınganda tayak bolub,
Karangıda çırak bolub,
Bir Allahha iynak bolub,
Kelgen kelinni ayagı colga caraşsın,
Canı baylıkga talaşsın,
Sezge homuh bolsun,
İşge ciger bolsun,
Tegeregi ulandan tolsun,
Ertdenlikde ertden turub oltursun,
İngirlikge butu kibik urçuk toltursun,
Amanıbız altı bolsun,
Akılından cartı bolsun,
Ozgannı biz ozayık,
Ozgannı biz sozayık,
Bu kuuançnı beti bla,
Argı tau, arı bolsun,
Bergi tau, beri bolsun,
Ortası kuuançdan tolsun,
Munu bizge kızganıb bergen ese,
Kalganı üy, iyesine haram bolsun!!!

* * *

Bu kız bla caşnı toyuüdu,
Cangı üydegini oyünudu.
Ömürleri uzak bolsun,
Etgen muratları tolsun.
Bir birlerin bek süysünle,
Halal caşauga es iysinle,
Nasıblı işge alçı bolsunla,
Kelgen cauga açı bolsunla,
Kuuançlık üslerinde barsın,
Algış ayaknı da aksakal alsın.
Algışçı algış etsin,
Allah kabıl etsin.
Kelgen kelinni ayagı colga caraşsın,
Tögeregi ulandan tolsun.
Nasıbı, ırıshısı köb bolsun:
Kökden caugan cauum kibik,
Cerden çıkgan kırdık kibik,
Agaçlada çırpı kibik,
Sabanlada kılkı kibik!
Biz aytmagan ariu algışlanı Allah aytsın!

* * *

Boza ayak, sıra ayak!
Calbarayık, araga salayık!
İgilikden ülüş alayık.
Amanlıkdan kengde kalayık!
İgilik degen bizni üsübüzden Ketmesin!
Amanlık degen, artıbızdan kuuub Cetmesin!
Kiygen kiyimi keklü bolsun, Aklı bolsun!
Adamla bla caraşıu bolsun, Tatlı bolsun!
Atlılar oynar arbazı Bolsun!
Bugala bişer kazanı Bolsun!
Katında cuuuk bazarı Bolsun!
Etegi - cengi keng Bolsun!
İgilege, aşhılaga teng Bolsun!
Sürgen sabanı bitimli Bolsun!
Kelinçik kesi etimli Bolsun!
İgi kelin üyge kelse,
İyneni iynek eter...
Üy eter...
Aman kelin üyge kelse, üyüngü Tüb eter.
Butun burub oltursun!
Butlay urçuk toltursun!
Kayın anasına aman
Bolsa ua -Burula, cılay Oltursun!
Al tabhanı, tarakçı Bolsun!
Ekinçisi, tayakçı Bolsun!
Tüy bürtük kibik Üresin!
Aşhı muratına Tübesin!
(Semenlanı Kaltur)

* * *

Nasıblı boluguz,
Allah bir-birigizden ayırmasın,
Algışlada aytılgan bir igi üydegiçik bolurga
Allah buyürsun!
Kelgen kelinçik ariu, nürlü bolsun,
Bereketi bla kelsin,
Kayın üyüneogur ayak bla kirsin,
Ol kelgenley (ol kelgen üynü tukumu aytılad)
Bir ullu igiliklecausunla!!!

* * *

Algış ayaknı men kolga alıb,
Algış eteme cangı üyür kuraganlaga!
Ahşı umutlarıgız tolurça Allah etsin!
Ayak ızıgız cengil bolsun!
Cangı üyürügüz carık bolsun,
Nasıblı, kuuançlı boluguz!
İgi umutlarıgız tolsunla!
Allah uzun caşau coluguzda boluşsun!

* * *

Tolu bolsunla tilekle,
Açık bolsunla cürekle,
Ömürügüz uzak bolsun,
Caşauguz nasıbdan tolsun,
Allah etgen aşhı muratlarıgızga cetdirsin,
Uzak ömürnü,biri-biringi anglab,
Kuuançda, nasıbda,
Tolu üydegili bolub caşargabuyürsun!!!

* * *

Töben oramda harsnı kagadıla,
Töben oramda kelin algandıla.
Kelgen kelin a adeb bla kelsin,
Kayın ana bla kızlay kelişsin,
Kelgen kelin a kölü bla kelsin,
Kayın ataga boza tecesin,
Kelgen kelin a ogur bla kelsin,
Ömür caşauun eri bla etsin,
Teli uşakga kengden karasın,
Oüm haparga esin baylasın,
Ayruh adamga cuuaş söleşsin,
Öksüz ösgen bla kabın üleşsin,
Ana tilin a anaça süysün,
Kelin tilin da coruk bla tüysün,
Unu tuzu da miyik kalansın,
Eki kolu bla rıshı sanasın,
Bere da bilsin ala da bilsin,
Sabiy bolgannı taulaça tizsin,
Caşı kızı da adet tutsunla,
Halal aşların halal cutsunla.
Töben oramda kelin algandıla,
Töben oramda harsnı kagadıla,
Razı bol Allah ol ot cagaga,
Şaytan kirmezça otou araga.

* * *

Oy, taulu kişi bay boldu,
Kelin keldi, toy boldu,
Kışhı künü cay boldu...
Kelinçigim ahlu bolsun,
Üyürüne, curtuna,
Cauluk kıssın başına,
Çınday kiysin butuna,
Sözge kızıb oramda,
Küydürmesin çaynikni.
Cuklab kalıb, sürüuden
Kaldırmasın iynekni!!!

* * *

Tıngılagız,tıngılagız,tıngılagız.
Bu kuuançha kuuannganla köb bolsunla,
Bu kuuançnı süymegenle ortabızdan tas bolsunla.
Bu kuuançnı süymegenlege aythan sözleribiz ok bolsunla.
Algış beri bolsun,kargış keri bolsun!

* * *

Bu elde elsiz kıyınlık kişi sınamasın,
Caşlay ölgendi deb, kişi cılyamasın,
Bu elden nasıb kurumasın,
Arbazlarında it ulumasın.
Çerek, ızına aylanıb,
Mingi tauga minnginçi,
Çegetde kiyik üsüne kiyim kiyginçi,
Keçe arasında bir issi kün tiyginçi,
Uruş otun sınamayın kalayık,
Kuuançlada algış ayak alayık,
Bir biribizge carık betden karayık!!!

* * *

Boza ayaknı alayık,
Carık betden karayık,
Bu suu bla çöpnü başıdı,
Taulunu carık aşıdı.
Ulludu bu ayaknı hurmeti,
Carık bolsun munu etgenni beti!!!

* * *

Algış ayak alayık,
Amanlıkdan kalayık,
Auuzubuzga salayık.
Bu ayaknı başı açık kibik
Allahnı kölü bizge açık bolsun!!!

* * *

Bu bargan cerge auruu, talau barmasın,
Algış üyde kaladı.
Etilgen algışla kabıl bolsunla
Eşitgenleni cürekleri sabır bolsunla.
Har işibiz tamam bolsun.
Endi keter zaman bolsun!!!

* * *

Men algış ayaknı
Sizni üçün alayım,
Kuuanç ete, kuuana,
Siz aythanlay bolayım.
Ketdi, caşla, bu ayak,
Sizge – sauluk, esenlik,
Künde künübüz da bılay bolsun.
Katlay-katlay terk kele turuguz!!!

* * *

Çuak kekde culduzla cıltıray,
Celden tereklede çaprakla kaltıray,
Zaman barad, allına atlay.
Kaç keçe bu zamanda cuklay,
Kaç kekde ariu tiedi ay,
Allah tursun sizni kuandrıganlay..
Kün ortada kebedi erdengi çık
Allah kered meni cüregim sizge açık
Allah caşau bersin,
Allah nasıp bersin
İgini sizge etsin amannı keri etsin!

* * *

Muratlarıgız tolsunla!
Kuruda esigizde aşhı umutla bolsunla!
Coluguzda gülle ösüb, ariu çagıb tursunla!
Kün, ay, culduzla- sizge karamların bursunla!
Caşau colda taukel atlab barıgız, alga karab!
Onglu bolub, curtha, halkga, cuuklaga, tenge carab!
Altın künnü cılıuu tiyib tursun başıgızdan!
Allah igilik bersin, ayırmasın aşıgızdan!
Nasıb, kuanç , aşhılık üyügüzde uyalansın!
Adamlık, işlenmeklik, tüzlük sizde kala salsın!!!
İman bolub cüreklede, işlegiz suuablıknı,
Keçe, künde har kaydada, unutmagız cuuablıknı.
Halal, ciger urunub, çomart bolsun koluguz,
Kayrı, kaçaç barsagızda, carıb tursun coluguz.
Tang alada, ertdenlikde, bulbullaça cırlagız,
Süyünügüz ariulukga, nür çaçıb iynaklagız.
Tohtamay urunuguz, horlatmay kıyın işge,
Zaran, buzuk etmegiz, caşauguzda kişige.
Adeb, namıs, tüz innet, cüreklerigizde ornalsın,
Kıyınlıkdan, çırmauladan Allah sizni saklasın.

* * *

Kelinni közü sokur bolsun!
Kolu çolak bolsun!
Ayagı topal bolsun!
Tilsiz bolsun!
Ne üçün? - deseng:
Közü sokur bolsun-kereksiz zatnı kermezça, bilmezça!
Kolu çolak bolsun - kişige zaran cetdirmezça, urlamaz -tırnamazça!
Ayagı topal bolsun - kereksiz cerge atlamazça!
Tilsiz bolsun - kereksiz zat söleşmezça!
Ekeulenni bir-birine etmezça!

* * *

Bu üyden algış ketmesin,
Kargış bu üyge cetmesin,
Amanla aythan kibikda Allah etmesin,
Bılaga zarlık etgenni caşauu ongmasın,
Cegerge eşegi bolmasın,
Catarga teşegi bolmasın,
Cay caylıgı bolmasın,
Kış kışlıgı bolmasın,
Ömürde tınçlıgı bolmasın.
Çırdısı kabınsın,
Eşigi cabılsın,
Üyünde macal kartı abınsın,
Ahırındaua bu üyge tabınsın,
Üydegisi uruşsun,
Sanları kuruşsun,
Gıjısı kuu bolsun,
Aşaganı uu bolsun.
Tıyançagı kuturgan suu bolsun,
Sabiyleri ulusun.
Eki kezü kurusun,
Kiyimi bolsun cagasız,
Elinde bolsun bagasız,
Kişi barmasın algışha.
Ölügü atılsın baguşha,
Allaylaga bu tıyınşlı tilekdi,
Alay bolurgada kerekdi!!!

* * *

Nasıbıgız uzak bolsun,
Caşauguz carık bolsun,
Arbazıgız kuuançladan tolsun,
Nasıbma degenni ullu Allah elçelemey, kızganmay bersin,
Kyınlıklanı sizden keri etsin
Süegenlerigiz sizge kuuanıb,
Siümegenlerigiz da sizge suklanıb caşar nasıbnı bersin Allah.
Caş telübüz Allah bla saklansın,
Kartlarıbızga uzak emür bersin,
Ölgenleribiz da rahmatların tabıb candetge kirsinle.
Ata cürek kıynalmasın,
Ana köz cılamasın,
Egeçle carsımasınla,
Karnaşla başların engişge iymesinle.
Kartlaga - caşlaga, atalaga - analaga, karnaşlaga - egeçlege, küöulege - kelinlege, honşulaga - elçilege barsına da Allah süek sauluk bersin.

* * *

Allah bersin!
Kelgen kelin kuuana
Küle kelsin!
Kirgen üyün süe kelsin!
Eter işin bile kelsin!
Tarı kibik üyresin!
Tüy kibik kozlasın!
İgileni ızlarından ızlasın!
Aman bolsa korasın!
Buga bişer kazanı bolsun!
Çarıkları tüşmez kibik
Tabanı bolsun!
Tili homuh bolsun!
İşi ciger bolsun!
Alamat durkusu bolsun!
Anı kibik bıkısı bolsun!
Etgen hantından
Adam aşab toymasın!
Sabiyleri arbazında oynasın!
Tohsuganlı tolu ayak
Tolusu bla bal ayak
Kolubuzga alayık!
İçine da bir karayık!
Tilibizgeda bir salayık!

* * *

Allah tolu üydegili etsin!
Teren kartlıgıgızga deri tatlı caşarça etsin!
Kesigiz ne murat ete esegiz,
Atalarıgız analarıgız ne algışete esele,
Bügünügüzde sizni ol muratlarıgız tolu bolsunla,
Olalgışlanı Allah kabıl etsin!!!

* * *

Nasıblı, tolu üydegi boluguz!
Kelgen kelin kutlu bolsun, curtlu bolsun,
Etekçigin iye kelsin
Eter işin bile kelsin
Butun burub oltursun
Butlay urçuk toltursun!

* * *

Kelgen kelinigiz ogurlu bolsun!
Kelgen kelinigiz ogur ayak bla kelsin!
Kelgen kelin ulanla beşigin tebiretsin!
Kelgen kelinni ayagı balda bolsun!
(Kelin caş tabsa, ayagın balga suga edile.)
Tolu üyürlü bolsun! Ulanla atası bolsun!
(Caşnı atasına, anasına aytadıla.)
Kieuügüz da ogurlu bolsun.
Cangı cuuukla da ogurlu bolsunla!
Ahşı künde kelsin! Ahşılık bla kelsin!
(Ol-bu üyge kelin kelgenin eşitgen adamla.)

http://karachai.ucoz.ru/
 
Forum » Genel Bölüm » Algışla-Алгышла » Kelin alıu - beriude algışla. (Кeлин алыу - бeриудe алгышла.)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: