Çarşamba- Baras kün, 19 June 2019, 11.02.12
Anasayfa Profil Çıkış RSS
Hoşgeldiniz, Konuk
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum Kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Genel Bölüm » Alan (Karaçay-Malkar) Adetle » Karaçay-Malkar adetle (Karaçay-Malkar adetle)
Karaçay-Malkar adetle
AssıDate: Cuma-Bayrım kün, 03 October 2014, 16.26.36 | Message # 1
Private
Group: Administrators
Messages: 14
Awards: 0
Reputation: 0
Status: Offline
Karaçay-Malkar adetle
1.Tamada kirse ne eterge kerekdi? 
Örge turub kımsız, salam beririn saklaysa...
2.Tişirıunu körseng ne eterge kerekdi? 
Örge turub, aşhılık berese...

3.Cauorun, başcartı kimge salınadı? 
Tamadaga...

4.Törde kim olturadı? 
Tamada...

5.Aşarga oltursang kalay aşarga kerekdi? 
Tamada başlagandan sora... sabır bla...şhuuurga mıllık atmay...

6.Aşab boşasang kesing turub keterge bolamıdı? 
Tamada tepsiden turmay turuga bolmaydı...ne da...erkinlik alırga kerekdi...

7.Konakda keç kalırga caraymıdı? 
Konakga bargan eseng... sıyıng bla keterge kerekse...mardasın kaçırmay...

8.Stolnu ortasında tabakdan kalay aşaydıla? 
Tamada ülüş beredi...

9.Koydan nença ülüş çıgadı? 
24

10.Tişirıuga kaysı süek salınadı? 
Nogana bla aşık ilik...

11.Kaysı süekni ülüşge salmaydıla? 
Boün omurau...

12.Adamga suusab berseng ne etese? 
İçib boşarın saklab...ayaknı kolundan alasa...

13.Tamadalanı uşaklarına çakırılmay koşulurga caraymıdı? 
Caramaydı... tamada sez bermegenley... soruu sormaganlay... uşaklarına katışhan... işlenmegen adam bolganıngı belgili etedi... 
p.s. gitçeleni ullulanı uşaklarına tıngılarga...erkinlikleri cok edi...

14.Stolga aşarga oltursang kollarıngı kalay salırga kerekdi? 
Karaçayda... stol deb stol bolmagandı...tepsile bolgandıla... kollarıng tepsige tiymey edi...men bilib...

15.Süyümçü aythannga ne etedile? 
Sauga berilirge kerekdi...

16.Abdez algannga suu kuülamıdı? 
Kuyulmaydı...

17.Abdez suunu kayrı tögedile? 
Men bilib...adam ayak basmaz cerge tegedile...

18.Cau cib kaçan tagıladı? 
Stım toy...saban toy... emda anı kibik kuuançlada...

19.İtlik çaç,itlik keleek deb nege aytadıla? 
Sabiyni tuuganından sora... cülüngngen birinçi çaçına aytıla bolurmu...

20.Tiş cırna kaçan etiledi? 
Sabiyni birinçi tişi kerünse...

21.Konakga kalay karaydıla? 
Terge alıb.. sıylagan etedile(v samom şirokom smısle etogo slova)... 
alay a... soruunu tolusu bla angılamagama...

22.Kelinni au caulugun,kol caulukların kim aladı? 
caşnı canından...tamada tişirıulanı biri... au aladı... anı da endi üylenirik caşnı boynuna atadı...)))alay deb eşitgenme...alay a...bügün künde... kıznı tegeregine tepseb... caşnı karnaşları emda negerleri...au algannı da kergenme...

23.Til tuthan,auuz açdırgan ne zat adeledile? 
Cangı kelin caşnı üyüne kirgenden sora... kayınları bla seleşmeydi...anga "til tuthan" deydile... seleşib başlar üçün mal kesib, kelinnge sauga etiledi...anga da "auuz açhan" deydile...

24.Kelin kayın atası bla kayın anasını atların aytamıdı? 
Kayın atası, anası, kalgan kayınları emda erini atı caşırılgan etedi...dagıda... kayınlarım...kayınım deb seleşgen ayıbha sanalgandı...

25.Colda tişirıu kaysı canında baradı? 
Anang bla egeçing... ong canında... üy biyçeng sol canından... kündüzgü kün bir atlam artha kalıb... keçegi de... bir-eki atlam allıngda...

26.Kartlanı alları bla öterge caraymıdı? 
Kartlanı alları bla öterge caramaydı... alaga sıy berib tohtab, kartla ötgenden sora...colunga alay barırga kerekdi... 
dagıda.. tişirıula erkişini allı bla ötmeydile...

27.Kim alga salamlaşadı? 
Tamada... erkişile bolsala... 
Erkişi bla tişirıu bolgan sagatda... erkişi birinçi aşhılık beredi...tişirıu aşhılıknı algan etedi... çabıb barıb...erkişi bla salamlaşhan adet cokdu...

28.Erkişi mıyık kaçan koyadı? 
Çam bolur deb tura edim...ansı men eştgennge kere...)))üydegilenirge izlegenin bildiredi...caş alay bla...)))) 
mojet pokazatel soverşennoletiya...

29.Adamnı zatın kaytarsang ne aytasa? 
Sau bol...kuuançda hayırlan...

30.Toyga kızla-caşla kalay cürügendile? 
Toyga kızla kesleri barmagandıla, alanı çakırgan üyden kızla bla caşla barıb algandıla...alay a, karnaş bla kelse kesi da kele boluredi...

31.Buzouçu deb kimge aythandıla? 
sabiy bolur...bir 10-12 cılıdan gitçe...buzou küterge karıuu cetgen...))

32.Carım çalkıçı deb ua? 
15 cılından gitçe...alay a... çalkını tutalgan..."çalkını beline cetgen" maganada bolurga bolur...

33.Tolu çalkıçı caş kaçan bolgandı? 
15-16 cıldan tamada caş...


http://karachays.com/publ/68-1-0-342
 
Forum » Genel Bölüm » Alan (Karaçay-Malkar) Adetle » Karaçay-Malkar adetle (Karaçay-Malkar adetle)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: